Zásady ochrany osobních údajů Blovly.com prováděné společností 2take.it Sp. z o.o.

Tato stránka si klade za cíl informovat uživatele o tom, jak zpracováváme jeho osobní údaje a jaká práva má v tomto ohledu.

Kdo je správcem vašich údajů

2 Take.it sp. Z o.o. Wyrzyska 9 Varšava,

Jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů námi lze směřovat na našeho inspektora osobních údajů na: iod@2take.it

Potřeba zpracovávat vaše osobní údaje

K zasílání personalizovaných nabídek a slev potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu. Používáme tzv „Profilování“. Jednáme pouze na základě vašeho souhlasu. Za účelem implementace zabezpečení ukládáme také vaši IP, cookie a otisky prstů zařízení, na kterém jste se k nám přihlásili. Veškeré údaje, které shromažďujeme, a účel jejich zpracování.

[Jméno] – osobní komunikace

[E-mail] – základní kontakt, zejména pro zasílání zajímavých, personalizovaných nabídek

[Telefon] – záložní kontakt (zejména v případě problémů s přijímáním překvapení) a z bezpečnostních důvodů

[Heslo] – zabezpečení

[cookie] – pro zobrazení reklam

[IP] – k odhalování podvodů

[otisk zařízení] – pro detekci podvodů

[historie nákupů z příjmů] – za účelem zasílání překvapení a porovnávání nabídek [věk] – behaviorální cílení nabídek

[gender] – behaviorální cílení nabídek

[PSČ] – behaviorální cílení nabídek

[domácí adresa] – pro zasílání cen a překvapení

[FB profil] – behaviorální cílení nabídek

[Profil Instagram] – behaviorální cílení nabídek

[odpovědi na různé otázky] – behaviorální cílení nabídek

[chování uživatelů na webových stránkách a v aplikaci]

[Bankovní účet] [technical ID] – ID generované systémem

Přenos dat

Údaje se předávají našim partnerům pouze v případě, že pokaždé udělíte svůj samostatný souhlas. Data jsou navíc zpracovávána na serverech Microsoft, Google a Amazon. Vaše údaje nepřenášíme mimo EU

Očekávané období ukládání dat

Vaše osobní údaje budeme ukládat a zpracovávat, dokud nebude odvolán váš souhlas.

Vaše práva

Vždy máte právo na přístup ke svým údajům, možná je budete chtít opravit. Můžete také kdykoli vznést námitku proti našemu zpracování vašich údajů a odvolat svůj souhlas. Proti našemu řízení můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí vašich údajů nevyplývá ze zákonné povinnosti – je dobrovolné.

Odkazy na jiné stránky

Náš program obsahuje odkazy na externí nabídky. Doporučujeme pouze osvědčené partnery, ale nemáme žádný vliv na změny těchto webových stránek ani zásady ochrany osobních údajů těchto subjektů.

Soukromí dětí

Služby nejsou určeny k použití osobami mladšími 18 let. Vědomě nezpracováváme osobní údaje těchto osob. Pokud zjistíme, že jste mladší 18 let, váš účet okamžitě smažeme zasláním příslušného oznámení. Pokud jste rodič, kontaktujte nás.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Někdy, zejména kvůli předpisům, můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů. O případných změnách vás budeme informovat e-mailem.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli pochybnosti o zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás: krystian@2take.it

SK:

Zásady ochrany osobných údajov stránky Blovly.com prevádzkované spoločnosťou 2take.it Sp. z o.o.

Táto stránka má za cieľ informovať používateľa o tom, ako spracovávame jeho osobné údaje a aké práva má v tejto súvislosti.

Kto je správcom vašich údajov

2Take.it sp.z o.o. Wyrzyska 9 Varšava,

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré poskytujeme, môžeme smerovať na nášho inšpektora osobných údajov na adrese: iod@2take.it

Potreba spracúvania vašich osobných údajov

Potrebujeme iba vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli posielať prispôsobené ponuky a zľavy. Používame tzv „Profilovanie“. Konáme iba na základe vášho súhlasu. Z dôvodu implementácie zabezpečenia ukladáme tiež vašu IP, cookie a odtlačky prstov zariadenia, na ktorom ste sa k nám prihlásili. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, a účel ich spracovania.

[Meno] – personalizovaná komunikácia

[E-mail] – základný kontakt, najmä na zasielanie zaujímavých a prispôsobených ponúk

[Telefón] – záložný kontakt (najmä v prípade problémov s prijatím prekvapenia) a z bezpečnostných dôvodov

[Heslo] – zabezpečenie

[cookie] – na zobrazenie reklám

[IP] – na zisťovanie podvodov

[odtlačok zariadenia] – na zisťovanie podvodov

[história nákupov z príjmových dokladov] – za účelom zasielania prekvapení a porovnávania ponúk [vek] – cielenie ponúk na základe správania

[gender] – behaviorálne zacielenie ponúk

[PSČ] – behaviorálne zacielenie ponúk

[adresa bydliska] – na zasielanie cien a prekvapení

[FB profil] – behaviorálne zacielenie ponúk

[Profil Instagram] – zacielenie ponúk na správanie

[odpovede na rôzne otázky] – zacielenie ponúk na správanie

[správanie používateľov na webových stránkach a v aplikácii]

[Bankový účet] [technical ID] – ID vygenerované systémom

Prenos dát

Údaje sa prenášajú našim partnerom, iba ak zakaždým poskytnete osobitný súhlas. Ďalej sú údaje spracovávané na serveroch Microsoft, Google a Amazon. Vaše údaje neprenášame mimo EÚ

Očakávané obdobie uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme ukladať a spracovávať, kým nebude odvolaný váš súhlas.

Vaše práva

Vždy máte právo na prístup k svojim údajom, možno by ste ich mali opraviť. Môžete tiež kedykoľvek namietať proti nášmu spracovaniu vašich údajov a odvolať svoj súhlas. Proti nášmu konaniu môžete podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich údajov nevyplýva zo žiadnej zákonnej povinnosti – je dobrovoľné.

Odkazy na iné stránky

Náš program obsahuje odkazy na externé ponuky. Odporúčame iba osvedčených partnerov, ale nemáme žiadny vplyv na zmeny na týchto webových stránkach alebo na zásady ochrany osobných údajov týchto subjektov.

Súkromie detí

Služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov. Vedome nespracovávame osobné údaje týchto osôb. Ak zistíme, že máte menej ako 18 rokov, okamžite odstránime váš účet zaslaním príslušného oznámenia. Ak ste rodič, kontaktujte nás.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Niekedy, hlavne z dôvodu predpisov, môžeme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať e-mailom.

Kontaktuj nás

Ak máte pochybnosti o spracovaní vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: krystian@2take.it