Podmínky formuláře Cashback vytvořeného společností Blovly (2take.it Sp. Z o.o.)

Formulář poskytuje spoluorganizátor programu vrácení peněz v rámci platformy MUJSVET-PG.CZ, tj. Společnost působící pod názvem 2take.it Sp. z o.o .. se sídlem ve Varšavě, Wyrzyska 9A, 02-455, zapsaná okresním soudem pro Varšavu v národním soudním rejstříku pod číslem 0000554146, NIP 5223028127, dále jen „Blovly“.

I. Definice

Pojmy s velkými písmeny použité v těchto předpisech, dále jen „nařízení“, znamenají: Blovly (2take.it Sp. Z o.o.), společnost působící pod názvem 2take.it Sp. z o.o .. se sídlem ve Varšavě, Wyrzyska 9A, 02-455, zapsaná okresním soudem pro Varšavu v národním soudním rejstříku pod číslem 0000554146, NIP 5223028127, dále jen „Blovly“.
MUJSVET-PG.CZ – Web patřící společnosti Procter & Gamble, jehož prostřednictvím mohou fyzické osoby, které jsou spotřebiteli, v souvislosti s nákupem zboží za účelem, které nesouvisí s jejich obchodní činností, získat kupóny opravňující k vrácení peněz

Program vrácení peněz – aktivační program pro spotřebitele společně organizovaný společnostmi Procter & Gamble a Blovly. Program pro uživatele registrované v HTTPS://MUJSVET-PG.CZ/. Předpisy programu jsou k dispozici na adrese: HTTPS://MUJSVET-PG.CZ/ na kartě předpisy.

Uživatel – fyzická osoba nakupující zboží pro účely, které nesouvisejí s prováděnou obchodní činností, má nárok na vrácení peněz v souladu s pravidly programu vrácení peněz.

Cashback Form – Webový formulář „Cashback Form Powered by Blovly (2take.it Sp. Z oo)“ provozovaný a spravovaný společností Blovly (2take.it Sp. Z oo) jako spoluorganizátorem programu vrácení peněz, který je k dispozici na Blovly.com/ pg-cashback (2take.it Sp. z oo), prostřednictvím kterého Uživatel zadá příkaz k vyplacení Blovly (2take.it Sp. z oo) peněz získaných Uživatelem v Programu vrácení peněz.

Vrácení peněz – částka zaplacená společností Blovly (2take.it sp z o.o.) Uživateli v souladu s pravidly Programu vrácení peněz.

II. Obecná ustanovení
Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) a Procter & Gamble jsou spoluorganizátory programu vrácení peněz. V rámci programu vrácení peněz poskytuje společnost Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) elektronické služby, dále jen „služby“, prostřednictvím formuláře Cashback Form, který uživatelé používají k odeslání objednávky vrácení peněz.

III. Služby
Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) se zavazuje poskytovat Uživatelům služby skládající se z:
a. umožnění uživateli použít formulář Cashback;
b. vrácení peněz uživatelům poté, co uživatel vyplnil formulář cashback.

.
IV. Vyplnění formuláře Cashback
1. Podmínkou pro obdržení vrácení peněz je splnění podmínek stanovených v podmínkách programu vrácení peněz a vyplnění formuláře Cashback.
2. Ve formuláři Cashback musí uživatel poskytnout osobní údaje nezbytné k provedení vrácení peněz, tj. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo bankovního účtu, na který má být vráceno peníze.
3. Blovly (2take.it Sp. Z oo) může rovněž požádat uživatele o poskytnutí dalších osobních údajů nezbytných pro splnění povinností plátce daně z příjmu fyzických osob ze strany Blovly (2take.it Sp. Z oo), pokud taková daň vyplývá z Název vrácení peněz.
4. Po správném vyplnění všech polí formuláře Cashback Form uživatel schvaluje formulář Cashback kliknutím na pole „Výběr vybraných prostředků“. Výsledkem je zaslání Cashback Form Blovly (2take.it Sp. Z o.o.), které bude potvrzeno příslušnou zprávou.
5. Vrácení peněz bude provedeno na bankovní účet uživatele uvedený uživatelem ve formuláři Cashback do 30 dnů ode dne odeslání formuláře Cashback společnosti Blovly (2take.it Sp. Z o.o.).
6. Pokud není možné vrátit peníze kvůli chybě v datech poskytnutých Uživatelem, Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) neprodleně kontaktuje uživatele.

V. Hardwarové požadavky
Aby mohl Uživatel využívat Služby, musí mít zařízení s přístupem k internetu, nainstalovaným standardním operačním systémem a webovým prohlížečem.

 

 

Podmienky formulára Cashback Powered by Blovly (2take.it Sp. z o.o.)

Formulár poskytuje spoluorganizátor programu vrátenia peňazí v rámci platformy MUJSVET-PG.CZ, teda spoločnosť fungujúca pod menom 2take.it Sp. z o.o .. so sídlom vo Varšave, na adrese Wyrzyska 9A, 02-455, zapísaná okresným súdom vo Varšave v registri národného súdu pod číslom 0000554146, NIP 5223028127, ďalej len „Blovly“.

I. Definície

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto predpisoch, ďalej len „nariadenia“, znamenajú: Blovly (2take.it Sp. Z o.o.), spoločnosť pôsobiaca pod menom 2take.it Sp. z o.o .. so sídlom vo Varšave, na adrese Wyrzyska 9A, 02-455, zapísaná okresným súdom vo Varšave v registri národného súdu pod číslom 0000554146, NIP 5223028127, ďalej len „Blovly“.
MUJSVET-PG.CZ – Webové stránky patriace spoločnosti Procter & Gamble, prostredníctvom ktorých môžu fyzické osoby, ktoré sú spotrebiteľmi, v súvislosti s nákupom tovaru na účely, ktoré nesúvisia s ich obchodnou činnosťou, získavať kupóny oprávňujúce na vrátenie peňazí

Program vrátenia peňazí – aktivačný program pre spotrebiteľov, ktorý spoluorganizovali spoločnosti Procter & Gamble a Blovly. Program pre používateľov registrovaných v HTTPS://MUJSVET-PG.CZ/. Programové nariadenia sú dostupné na: HTTPS://MUJSVET-PG.CZ/ v záložke predpisy.

Užívateľ – fyzická osoba kupujúca tovar na účely, ktoré nesúvisia s vykonávanou obchodnou činnosťou, má nárok na vrátenie peňazí v súlade s pravidlami Programu vrátenia peňazí.

Cashback Form – Webový formulár „Cashback Form Powered by Blovly (2take.it Sp. Z oo)“, ktorý prevádzkuje a spravuje Blovly (2take.it Sp. Z oo) ako spoluorganizátor Programu vrátenia peňazí, dostupný na Blovly.com/ pg-cashback (2take.it Sp. z oo), prostredníctvom ktorého Používateľ zadá príkaz na zaplatenie peňazí získaných Používateľom v Programe vrátenia peňazí spoločnosťou Blovly (2take.it Sp. z oo).

Vrátenie peňazí – suma zaplatená spoločnosťou Blovly (2take.it sp z o.o.) Užívateľovi v súlade s pravidlami Programu vrátenia peňazí.

II. Všeobecné ustanovenia
Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) a Procter & Gamble sú spoluorganizátormi programu vrátenia peňazí. V rámci Programu vrátenia peňazí poskytuje Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) elektronické služby, ďalej len „Služby“, prostredníctvom formulára Cashback Form, ktorý Používatelia používajú na zadanie objednávky vrátenia peňazí.

III. Služby
Spoločnosť Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) sa zaväzuje poskytovať Užívateľom služby spočívajúce v:
a. umožnenie Používateľovi použiť formulár Cashback;
b) vrátenie peňazí Užívateľom po tom, čo Používateľ vyplnil Formulár Cashback.

.
IV. Vyplnenie formulára Cashback
1. Podmienkou pre prijatie vrátenia peňazí je splnenie podmienok stanovených v podmienkach programu vrátenia peňazí a vyplnenie formulára Cashback.
2. Vo formulári Cashback musí používateľ poskytnúť osobné údaje potrebné na vykonanie vrátenia platby, tj: meno, priezvisko, e-mailová adresa a číslo bankového účtu, na ktorý sa má vrátenie peňazí uskutočniť.
3. Blovly (2take.it Sp. Z oo) môže tiež požiadať Užívateľa o poskytnutie ďalších osobných údajov potrebných na splnenie povinností platiteľa dane z príjmov fyzických osôb zo strany Blovly (2take.it Sp. Z oo), ak takáto daň vznikne z Názov vrátenia peňazí.
4. Po správnom vyplnení všetkých polí formulára Cashback Form užívateľ schváli formulár Cashback kliknutím na pole „Vybrať vyzbierané prostriedky“. Vďaka tomu bude spoločnosti Blovly (2take.it Sp.z o.o.) zaslaný formulár Cashback, ktorý bude potvrdený príslušnou správou.
5. Vrátenie peňazí bude uskutočnené na bankový účet Používateľa uvedený Užívateľom vo formulári Cashback do 30 dní odo dňa odoslania formulára Cashback spoločnosti Blovly (2take.it Sp. Z o.o.).
6. Ak nie je možné vrátiť platbu z dôvodu chyby v údajoch poskytnutých používateľom, spoločnosť Blovly (2take.it Sp. Z o.o.) bude používateľa okamžite kontaktovať.

V. Hardvérové ​​požiadavky
Aby mohol Používateľ využívať Služby, musí mať zariadenie s prístupom na internet, nainštalovaným štandardným operačným systémom a webovým prehliadačom.